Luc Wilboorts HealingZoals ik reeds vermeld heb, creëert ons bewustzijn ons fysieke lichaam en houdt dit in stand. Wanneer het zich terugtrekt valt het lichaam uiteen. Dit is wat we sterven noemen. Ons bewustzijn (geest of ziel) evolueert dan door verschillende astrale lagen om tot het “licht” te gaan. In deze astrale lagen vinden louteringsprocessen plaats, om los te komen van de fysieke aardse realiteit, en zo als pure energie in het “licht” over te gaan.

Wanneer de persoon die overlijdt weerstand heeft tegen het stervensproces, blijft hij in de onderste astrale lagen vastzitten. Deze lagen zijn nog sterk met de fysieke realiteit verbonden zodat we de aanwezigheid  van de overledene kunnen ervaren. Dit zorgt soms voor een storend spanningsveld. Er kunnen verscheidene oorzaken zijn waarom iemand de materie niet kan loslaten, zoals: angst voor het stervensproces  en het onbekende dat erna komt, plots overlijden, niet kunnen lossen van materiële welstand en macht. Ook zelfdoding geeft soms problemen als bij het gevoel van radeloosheid ook een zelfveroordeling gebeurt.

Vermits we via healing contact kunnen maken met het bewustzijn is er geen verschil in de behandeling van een levende of een dode persoon. Door de oorzaak van het niet loskomen van de materie op te lossen, zal de overledene de materie loslaten en doorgaan naar het licht.

Hoe weet je of er in een huis een overledene is achtergebleven? Mogelijke signalen zijn:

- Niet goed slapen terwijl het ergens anders wel gaat
- Onrustig gevoel in huis, angsten, vermoeidheid
- Weerstand om in een bepaalde kamer te zijn
- Altijd maar bezig willen zijn of zo vlug mogelijk uit het huis willen
- Opvallend veel zaken die stuk gaan of niet goed functioneren
- Verbouwingen waar alles tegenvalt
- Huisdieren geven soms aan waar een energetische storing is, door nooit op die plaats te komen

Het oplossen van het probleem kan ter plaatse gebeuren. Het kan ook op afstand via een foto van de plaats, de woning of de overledene indien hij/zij gekend is. Complexe situaties – zoals oorlogslagvelden – dienen ter plaatse opgelost te worden. Dit zal soms in verscheidene fases gebeuren.